вторник, 31 май 2016 г.

В. ЗиМа пРолет сбито

из Лун грев
Сурчо мъдурчо и ДъДзен

Разпукай ледооо
СамСюнг

петък, 15 април 2016 г.

ХижаТази година конкурсът се надгражда, увеличава мащаба и продължителността си, за да могат повече хора да изразят мнението си чрез него, да бъде по-обективен и да се повдигнат важни въпроси за настоящето състояние и бъдещето на хижите в България. 

Повече инфо:


360


Планинар


четвъртък, 7 април 2016 г.

неделя, 27 март 2016 г.

събота, 12 март 2016 г.

Балкан

Благодаря на войводите за подкрепленията .;
balkan snowboardsOm sight

Поздрави от зелени рид. Брр