понеделник, 21 ноември 2016 г.

Знаеш ли #ЗаПирин?


7_NationalParkPirin-water-AlexanderIvanov_2.jpg

Пирин дава началото на голям брой реки, които се вливат в басейните на Струма и Места – важни водни източници, използвани за напояване в селскостопанските райони, за енергодобив, и питейно-битови нужди. Изворите на Пирин ще бъдат нарушени при унищожаването на екосистемата и биоразнообразието на планината.

Изпрати писмо до премиера и кажи, че природата на Пирин е важна за България:


#ЗаПирин