силА


иЗследвам
Моето призвание. Търсене на вътрешните и външни граници на съществуването.


зАмислям
Разширяване и разпределяне на границите. Представа.

 оБгръщам
Самостоятелно и споделено изживяване. Цял. цЕл.Няма коментари:

Публикуване на коментар